استفاده از حیوانات برای کمک به کودکان در یک مرکز توان‌یابی در لبنان

21 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مرکز کودکان توان یاب در لبنان تلاش می کند با استفاده از حیوانات، قابلیت این کودکان را برای برقراری روابط اجتماعی افزایش داده به آنان حس مسئولیت بیاموزد و اعتماد به نفسشان را بالا ببرد.