سگ کشی در برابر چشم صاحبش

19 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

باوجود برگزاری اعتراضات سراسری دوستداران حقوق حیوانات به کشتار سگها در شیراز، حیوان آزاری و کشتن سگها در ایران همچنان حادثه آفرین است. در تازه ترین رویداد یک مامور پاسگاه نیروی انتظامی کوهسار تهران با شلیک گلوله یک سگ را در برابر چشم صاحبش کشت. گزارشی از بهمن سقایی