آیا حیوانات هم بازی‌های ویدئویی و صفحات لمسی را دوست دارند؟

17 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنها انسان نیست که از بازی های ویدئویی لذت می برد. به نظر می رسد حیوانات نیز بازی های ویدئویی و صفحه لمسی را دوست دارند.