آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان میانمار پیروز دور دوم انتخابات پارلمانی

13 فروردین 1391
بشنوید
آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان میانمار پیروز دور دوم انتخابات پارلمانی
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.