انفجار کولر در اهواز در پی قطع برق‌های متوالی | فیلم ارسالی

21 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از بینندگان از طریق @SendVOA در تلگرام ویدئویی فرستاده و از خسارت شدیدی که قطع برق‌های متوالی به خانه او وارد کرده خبر داده است.