انفجار در ولگاگراد روسيه

10 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهارده نفر بر اثر انفجار در شهر ولگاگراد کشته شدند. این انفجار انتحاری که به گفته مقام های روسیه توسط مردی انجام شده بود، یک اتوبوس شهری را بکلی تخریب کرد و به ساختمان های اطراف صدمه زد. روز یکشنبه نیز حداقل 14 تن دیگر بر اثر انفجار انتحاری در ایستگاه قطار بین شهری ولگا گراد کشته شدند. مسلمانان افراطی روسیه عمدتا در مناطق ماوراء قفقاز آن کشور فعالند، و شهر ولگاگراد در جنوب مهمترین شهری ست که نزدیک این مناطق تنش آلود قرار دارد.