انفجار در ایستگاه قطار در شهر وولگا گرادِ روسیه

08 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حداقل 18 نفر در جریان انفجار در ایستگاه قطار در شهر وولگا گرادِ روسیه کشته شدند. مقام های روسی می گویند، یک زن کمربند حامل مواد منفجره اش را در داخل ایستگاه قطار در شهر ولگا گراد در جنوب روسیه منفجر کرده است. دولت روسیه به مناسبت انفجار انتحاری در شهر وولگاگراد، سه روز عزای عمومی اعلام کرده است. وولگا گراد در شمال منطقه قفقاز و ماوراء قفقاز روسیه قرار دارد که مرکز تحرکات اسلامگرایان افراطی آن کشور شمرده می شود.