فعاليتهای اندی در حمايت از حيوانات

28 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اندی خواننده محبوب ايرانی در گفتگو با بهنود مكری از سازمانی كه همراه با شينی براي كمک به حيوانات ايجاد كرده می گويد.