گفتگوی صدای آمریکا با مدیر تیم های کشتی آزاد آمریکا در المپیک ریو

29 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رقابتهای کشتی آزاد مردان المپیک از امروز آغاز خواهد شد. علی عمادی پیش از آغاز این بازیها در گفتگویی با اندی بارت، مدیر تیمهای کشتی آزاد آمریکا، در مورد انتظار او از کاروان کشتی این کشور در بازیهای المپیک ریو سوال کرده است.