اندازه گيری قند خود در اشک چشم

29 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گوگل پدیده خارق العاده و نوینی را عرضه کرده است که می تواند میزان قند خون را در اشک چشم اندازه گیری کند. به گفته پژوهشگران گوگل، لنزهای حاصل این پدیده، در آینده جایگزین دستگاه های دیژیتالی سنجش قند خون خواهد شد. گزارش از شیده رضائی.