سفر به ماچو پیچو در کشور پرو

16 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منطقه ماچو پیچو که اکنون در کشور پرو واقع است در گذشته دور قلمرو قوم اینکا بوده است، که با تشکیل یک امپراتوری بزرگ بر بخشهای وسیعی از جنوب قاره آمریکا حکومت می کردند که دامنه آن کشورهای کلمبیا ، اکوادور پرو و شیلی را در بر می گرفت.