بازسازی چهره یک نوجوان یونانی که ۹ هزار سال پیش زندگی می‌کرد

05 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تیمی از دانشمندان توانسته اند چهره یک نوجوان یونانی از ۹۰۰۰ سال پیش را بازسازی کنند. با بازسازی چهره این نوجوان می توان دوره ای از تاریخ را که به عنوان سپیده دم تمدن بشری شناخته می شود، در پرتو جدیدی بررسی کرد. به همین دلیل دانشمندان این دختر را «دان» یا سپیده نام نهاده اند.