آنچه خوبان همه دارند، البته نه فقط خوبان

02 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با توجه به دنیای وسیعی از اطلاعات که از طریق شبکه های اینترنتی در اختیارمان قرار می گيرد، ديگر این روزها براحتی نمی توان از کلمه «نمی دونم» استفاده کرد. گزارش مهدی رها در مورد یکی از همین شبکه هاست که روزانه من و شما جواب خیلی از سوالهايمان را آنجا پیدا می کنیم...