اميدواری در مصر

12 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از یک سال بحران و تنش در مصر شهروندان آن کشور سال 2014 میلادی را با امید و آرزوی بازگشت ثبات و امنیت به کشورشان آغاز می کنند.