امید و آزادی: یادی از ایرج گرگین

21 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرویز قریب افشار، شومن تلویزیونی، در پاسخ به پرسش های سیامک دهقانپور مجری برنامه افق از شبکه خبری فارسی صدای امريکا، خاطرات خود را از ایرج گرگین در ميان گذاشت.