امید به کشف احتمالی لاشه هواپیمای مالزی

20 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مامورانی که درمنطقه نسبتا وسیعی در جنوب اقیانوس آرام به دنبال هواپیمای گمشده خط هوائی مالزی می گردند، می گویند، تغییر مسیر ناگهانی این هواپیما بصورت معمائی درآمده و تنها پس از کشف جبعه سیاه آن می توان به حقیقت ماجرا پی برد. گزارش از افشین دور اندیش.