مراسم اهدای شصت و هفتمین جوایز امی یکشنبه شب برگزار شد

30 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شصت و هفتمین مراسم اهدای جوایز امی که از بهترین های صنعت تلویزیون تقدیر می کند یکشنبه بیستم سپتامبر با اهدای جوایزی متفاوتی به بهترین های این صنعت تاریخ ساز شد. گزارش سارا دهقان