آموزش زنان افغان در آمریکا

02 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش و گفتگو در مورد برنامه ای که هدف آن توانمندسازی زنانی ست که شاید تحصیلات عالیه نداشته باشند اما تحت آموزش های ویژه ای قرار می گیرند تا بتوانند از نظر اقتصادی روی پای خود بایستند.