آموزش زبان عبری به کودکان فلسطینی

20 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بار دیگر این احتمال وجود دارد که پیشبرد پروسه صلح خاورمیانه با مشکل روبرو شود . خودداری اسرائیل از آزاد کردن زندانیان فلسطینی در یک مهلت تعیین شده و سپس تلاش دوباره محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، به این منظور که سازمان ملل متحد فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد از مشکلات اخیر این گفتگو ها بود. ولی یک فلسطینی که بیش از بیست سال دریک زندان اسراییل به سر برده ممکن است راه دیگری برای پیشبرد صلح یافته باشد: آموزش زبان عبری به کودکان فلسطینی.