آموزش زبان انگلیسی در ایران

02 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا ضرورتی برای یادگیری زبان انگلیسی وجود دارد؟ آموزش زبان در مدارس و دانشگاه‌ها تا چه اندازه مفید و کاربردی است؟