آموزش هنر در آموزشگاه های آمریکا

31 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، مبتکر اجرای طرح آموزش هنر در آموزشگاه های آمریکا شده است. خانم اوباما جزییات این برنامه را در جریان شوی مراسم هنرنمایی شماری از دانش آموزان در کاخ سفید اعلام کرد. گزارش از سیران شرفی.