آموزش فرهنگ کار به کودکان و نوجوانان در آمریکا

02 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درصد بالايی از جوانان و دانشجويانی که تازه از تحصيل فارغ می شوند با مشکل بيکاری سروکار دارند. نقش جوانان در بيکاری چيست؟ مهدی رها در باره فرهنگ کار در جوامع غربی گزارشی تهيه کرده است. سپس دکتر فرديس ماکان، روانشناس، در گفتگويی با حميده آرميده پيرامون پروژه بديهيات فرهنگی توضيحاتی داد.