آموزش دوستیابی و همسریابی به پناهجویان در آلمان

08 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برخی از آلمانی‌ها برای تسهیل درآميختن پناهجويان با جامعه خود در اقدامی داوطلبانه تصميم گرفته اند با آموزش فرهنگشان به پناهجويان مرد، به آنها امکان دهند که ضمن آشنايی با زنان آلمانی، اساس زندگی خانوادگی آينده شان را پی ريزی کنند.