آموزش چریکی شش هزار یگان بسیج

23 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد و به ویژه بعد از انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوی، جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه ای به بسیج نشان داده است. اختصاص هزینه های کلان آموزش اعضای این نیرو در حوزه های مختلف از جمله اقداماتی است که برای این نیرو انجام می شود. گزارش از احمد باطبی.