آمریکاییان ایرانی تبار

17 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بررسی توافق جامع هسته ای با ایران این هفته در دستور کار کنگره آمریکا قرار دارد. انتظار شما از نمایندگانتان در کنگره چیست؟