آمریکا و اتحادیه اروپا مسکو را تحريم می کنند

27 آوریل 2014
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

به گفته یک مقام آمریکایی، آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به کوتاهی مسکو در کاهش تنش ها در اوکراین ، تحریم های جدیدی را علیه روسیه به اجرا خواهند گذاشت. در همین حال، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با متحدان آمریکا در خصوص بحران اوکراین گفتگو کرد. گزارش از مهدی آرمی.