آمریکا و اسرائیل از شورای امنیت سازمان ملل انتقاد کردند؛ به عملکرد جمهوری اسلامی ایران رسیدگی نمی‌شود

03 بهمن 1398