آمریکا تشدید فعالیت‌های غنی‌سازی در تاسیسات فردو را اخاذی هسته‌ای از جامعه جهانی می‌داند

16 آبان 1398