آمريکا پاسخ به اوضاع سوريه را بررسی می کند

07 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش گيتا آرين درباره بررسی های کاخ سفيد برای يافتن پاسخ شايسته به حملات شيميايی دولت بشار اسد عليه مردم بی دفاع.