آمريکا ناوهواپيمابر به خليج فارس فرستاد

25 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمریکا، در واکنش به بحران عراق، ناو هواپیمابر خود را به خلیج فارس اعزام کرد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز بر تعهد واشنگتن در پشتیبانی از دولت عراق تاکید گذاشت. گزارش از مهدی آرمی.