آمریکا می‌گوید به متحدان خود در خاورمیانه مقابل تهدید جمهوری اسلامی کمک می‌کند

02 آبان 1398