آمريکا خواهان تعامل ديپلماتيک با ايران است

26 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران ارتباط مستقیم میان روسای جمهوری ایران و آمریکا را تایید کرد و گفت میان پرزیدنت اوباما و حسن روحانی نامه رد و بدل شده است. سخنگوی کاخ سفید در واکنش ابراز امیدواری کرد دولت جدید ایران بطور اساسی برای حل صلح آمیزمساله اتمی ایران عمل کند و افزودآمریکا برای رفع نگرانی جامعه بین امللی از برنامه اتمی ایران آماده تعامل دیپلماتیک است. گزراش از شهلا آراسته.