آمريکا خواهان گفتگوی مستقيم با ايران است

23 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آمريکا نمی داند آيا رهبر ايران نظرش را درباره حل مساله اتمی ايران تغيير داده است يا نه. گزارش از سياوش سعادتيان.