آمريکا خشونت های دولت عليه مردم مصر را محکوم کرد

24 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاخ سفيد و وزارت امور خارجه آمريکا خشونت های دولت مصر و خونريزی هایی را که ارتش سبب شده است قويا محکوم کردند و به اعلام وضعيت فوق العاده نيز اعتراض کرده اند. گزارش از گيتا آرين.