آمريکا فرآيند تبادل سفير با برمه را آغاز می کند

27 دی 1390
بشنوید
آمريکا فرآيند تبادل سفير با برمه را آغاز می کند
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.