آمريکا در پی پاسخی برای بحران مصر

28 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اوضاع بحرانی در مصر و چگونگی پاسخ ایالات متحده به این بحران با رویکرد های بشدت متفاوتی در میان قانون گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه روبروست. گزارش از آرش پرند.