آمریکا در مسیر احیای طرح ناتوی عربی برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران

06 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت آمریکا در مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران، همکاری با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای احیای آن چه ناتوی عرب توصیف شده، آغاز کرده است.