آمریکا برنامه ای برای کاهش عملیات پهپادها ندارد

17 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروی هوائی آمریکا بیشتر از خلبان، به اُپِراتورهای هواپیماهای بدون سرنشین آموزش می دهد. این نشان می دهد که دولت آمریکا برنامه ای برای کاهش عملیات این پهپادها ندارد. کما اینکه دولت باراک اوباما استفاده از آنها را همواره سیاست اصلی دفاعی اش قرار داده است.