آمريکا از راه حل سياسی برای سوريه حمايت می کند

11 بهمن 1390
بشنوید
آمريکا از راه حل سياسی برای سوريه حمايت می کند
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.