آمريکا از کرزی خواست پيمان نامه دفاعی را امضا کند

19 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کاخ سفيد نمی خواهد درگيری هايی نظير آنچه در عراق اتفاق افتاد در افغانستان تکرار شود. بنابراين کاخ سفيد بارديگر از کرزی خواست پيمان نامه دفاعی را امضا کند.