آمريکا از اوکراين حمايت می کند

02 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنش ها همچنان در اوکراین ادامه دارد، تنش هائی که می تواند خطر جنگ داخلی را افزایش دهد. این در حالی است که کاخ سفید می گوید رئیس جمهوری آمریکا و معاون وی، جو بایدن، که به یک سفر 2 روزه به اوکراین رفته است؛ حمایت ایالات متحده را از دولت اوکراین که در پی برگزاری انتخابات دموکراتیک، شکوفائی اقتصادی، شفافیت و پاسخ گوئی در برابر مردم است؛ یک اولویت ضروری شمرده اند. گزارش از پریچهر فرزام.