آمريکا ۲۲ سفارت و کنسولگری خود را بست

13 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ایالات متحده در مورد احتمال حمله های تروریستی به شهروندان خود در خارج از کشور هشدار داد. در همین حال به دلیل تهدیدهای تروریستی القاعده، 22 سفارت و کنسولگری خود را تا پایان روز یکشنبه بست.