تاکید خامنه ای بر اشتراکات فرهنگی ایران با افغانستان

31 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، یکشنبه شب در دیدار با اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، با اشاره به ارتباطات و اشتراکات فرهنگی و تاریخی فراوان میان دو کشور، گفت «ایران امنیت و پیشرفت همسایه خود افغانستان را، امنیت و پیشرفت خود می‌داند.»