امنيت و انرژی در صدر گفتگوهای بايدن با اوکراين

01 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه تنش ها در اوکراین، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای گفتگو با رهبران دولت و اعضای جامعه مدنی اوکراین بامداد روز دوشنبه وارد کیف پایتخت اوکراین شد. گفتگوهای آقای بایدن در اوکراین بر چهار مسئله متمرکز خواهد بود: امنیت، مسائل سیاسی، اقتصادی و انرژی و اضطراری بودن اجرای موافقت نامه ژنو.