امنیت شبکه پیام رسان تلگرام

25 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر از کاربران تلگرام هستید، امنیت آن را چگونه می‌بینید؟ اساسا تا چه میزان به امنیت خود و حفاظت از اطلاعات شخصی‌تان در استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان اهمیت می‌دهید؟