امنیت سفر

21 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعطیلات نوروزی از جمله مقاطع زمانی است برای سفر می توان برنامه یزی کرد. شما برای امنیت سفر چه نکاتی را مد نظر دارید؟ آیا از امکانات جاده ای و خدمات پلیس راضی هستید؟ آیا از امنیت خودرو خود را پیش از سفر اطمینان پیدا می کنید؟