گزارش سال ۲۰۱۴ عفو بین الملل؛ از وضعیت حقوق بشر در جهان

06 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان عفو بین الملل در گزارش بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۱۴ این سال را سال بسیار بدی برای فعالان حقوق بشر در سراسر جهان و کسانی دانست که در مناطق جنگی در کشورهای مختلف گرفتار آمده اند . گزارش کوروش صحتی