عفو بين‌الملل: تغييرات جديد در قانون آيين دادرسی نقض حقوق متهمان است

05 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بين‌الملل تغييرات جديد در قانون آيين دادرسی کيفری ايران را ميخی ديگر بر تابوت عدالت در ايران دانست. رها بحرینی، پژوهشگر مسائل حقوق بشر ایران در سازمان عفو بین الملل به بخش فارسی صدای آمریکا می گوید این مصوبه حق متهمان برای اختيار کردن وکيل به انتخاب خود را نقض کرده است. [[SOT]]