واکنش عفو بین الملل به بدرفتاری با زال ها در مالاوی

04 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بین الملل کشور مالاوی را به کوتاهی سیستماتیک در حفاظت از افراد زال آن کشور متهم کرد. این واکنش به خاطر ربوده شدن و قتل چند زن مرد و کودک زال در ماه های اخیر در مالاوی است. این باور وجود دارد که از اعضا و اندام این افراد در مراسم سنتی و داروهای محلی استفاده می شود.