کارزار جدید سازمان عفو بین الملل برای حمایت از فعالان حقوق بشر

26 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان عفو بین الملل کارزار بزرگی را آغاز کرده است که هدف آن برجسته کردن وخامت چشمگیر وضعیت فعالان حقوق بشر در سراسر جهان است. این گروه امید دارد کمپین دولتها را به انجام تعهداتی که در قبال معاهده سازمان ملل برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر دارند متقاعد سازد.